We found 22 available jobs for you

We found 1 available job for you

Featured Job

VỊ TRÍ Trưởng Phòng Marketing. Quản lý phòng Marketing 8-10 nhân viên. Báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc Điều Hành MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng và phát triển nội dung cho các ấn phẩm marketing, website, các kênh truyền thông online theo đúng đặc điểm, hình ảnh và định vị thương hiệu Phối hợp với bộ phận tuyển

Featured Brands

WHY CHOOSE US

Reach the right candidates.

MORE THAN 130.000 MARKETERS
Find the right one from over 130,000 marketers in the Advertising & Marketing community.

WE’RE NOT MERELY JOBSITE
As part of AdvertisingVietnam.com we provide useful resources for marketers daily.

FREE FOR INTERNSHIP JOB
Supporting all internship positions to reach talented candidates from our large base of audiences.

Brands Job Vietnam

Brands Job Vietnam is an exclusive job portal for Marketing & Sales in Vietnam, we are a member of Advertising Vietnam.

Contact Us

Advertising Vietnam
9 Dinh Tien Hoang, DaoKao, Ho Chi Minh, Vietnam
info@brandsjob.asia